Arena Naţională are 270 de locuri destinate persoanelor cu dizabilităţi, inclusiv însoţitori, lift, rampe si toalete special amenajate.