stadium CUM AJUNG?

Intrarea din Str. Pierre de Coubertin

 

busAutobuzul 104 - [Arena Națională, Str. Vatra Luminoasă, Sos. Mihai Bravu, Piața Hurmuzachi, Bd. Decebal, Bd. Unirii, Bd. I. C. Bratianu, Splaiul Independenței, Pod Opera, Piața Operei]

 

busTroleibuzul 90 - [Arena Națională, Matei Voievod, Bd. Carol I, Bd. Elisabeta, Eroii Sanitari, Carol Davila, Dr. Taberei, Valea Ialomiței]

 

busTroleibuzul 86 - [Arena Națională, Matei Voievod, Foişorul de Foc, Bd. Dacia, Piaţa Romană, Occidentului, Griviţa, Bucureştii Noi, Cartier Pajura]

 

Intrarea din Bd. Basarabia:

 

tramvaiTramvaiul 40 - [Complex Ratb Titan, Bd. 1 Decembrie 1918, Bd. Basarabia, Calea Călăraşilor, Bd. Corneliu Coposu, Sf. Vineri, Piața Sf. Gheorghe]

 

Intrarea din Str. Maior Ion Coravu

 

metrouMetrou: În direcția Dristor 1, până la Piața Muncii (Hurmuzachi - a 5-a stație) dupa care fie luați autobuzul 104 în direcția Arena Națională, fie mergeți pe jos :)
 
Pentru mai multe informaţii descărcați aplicaţia InfoTB                                                   
infostb

appstoreinfogoogleplay